Medlemskontingent høst 2016 – sommer 2017

Da var tiden inne til å betale medlemskontingent for 2016-2017. Denne er for tiden kr. 500 pr. år

Betalingsfrist: 25. september 2016

Styret i Kopervik Linedance Club