Medlemskontingent/Membership fees

Medlemskontingent er fastsatt av årsmøtet  og gjelder  fra 01. september til 15. juni året etter.  Medlemskontingenten er for tiden kr. 700 pr. år.

Betalingsfrist: 25. september.

The membership fees are established by the annual general meeting and are applicable from September 1st till June 15th the following year. The fees are currently set at Kr. 700 per year.

Payment deadline: September 25th.

Styret i Kopervik Linedance Club